ILUO Biznes - warianty systemu

Tabela prezentuje zakres funkcjonalny każdego z wariantów ILUO Biznes:

Funkcjonalność
START
KOMFORT
PREMIUM
ULTIMA
Katalog kontrahentów
Prosty katalog towarów, usług, produktów
Rozbudowany katalog towarów, usług, produktów
Obsługa opakowań kaucjonowanych
Obsługa zamówień od odbiorców
Obsługa zamówień do dostawców
Rozbudowany moduł obsługi zamówień od odbiorców i do dostawców
Ewidencja faktur zakupu, korekt zakupu
Wystawianie faktur sprzedaży, paragonów fiskalnych, korekt sprzedaży
Automatyczna kontrola faktur zaliczkowych
Faktury wewnątrzunijne, eksportowe
Wielowalutowość
Obsługa wielu magazynów
Wystawianie podstawowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ)
Rozszerzone dokumenty magazynowe (PW, RW, MM)
Definiowalne dokumenty magazynowe
Moduł kompletacji
Obsługa jednej kasy (wystawianie KP, KW)
Obsługa dowolnej ilości kas (wystawianie KP, KW)
Moduł rejestracji zapłat (bank)
Pełna obsługa operacji bankowych (wiele kont)
Rozliczenie płatności kartą płatniczą
Moduł rozrachunków z kontrahentami, pracownikami, urzędami, terminarz płatności
Współpraca z kolektorami danych, wagami elektronicznymi i innymi urządzeniami peryferyjnymi
Podstawowe zestawienia (zakupu, sprzedaży, rejestry kasowe i bankowe)
Rozszerzony moduł zestawień
Moduł pozwalający na dołączanie własnych zestawień
Prosty eksport danych do platformy księgowej
Rozbudowany moduł eksportu do systemów FK (Symfonia Finanse*, WF-FaKir**, WF-KaPeR**, RAKS Księga Handlowa*** ...)
Prosty moduł uprawnień użytkowników
Rozbudowany moduł uprawnień użytkowników
Prosty moduł ewidencji pracowników
Zawiera CRM Start (prosty moduł do zarządzania relacjami z klientami)
Moduł rejestracji dokumentów (skanowanie i archiwizacja dokumentów firmy)
Możliwość zakupu licencji wdrożeniowej
Biblioteka modułów dodatkowych
Konwertery danych z WF-Mag**, Subiekt**** i inne
Praca wielostanowiskowa
^ Do góry