Lista zmian w RAKSSQL e-commerce 4.0.004 (2017.1.17.1047)

#EC-400 - Dostosowanie e-commerce do wersji programu RAKSSQL 2017.1.17.1047

Dostosowano e-commerce do wersji programu RAKSSQL 2017.1.17.1047

#EC-399 - Integracja z kurierem DeltaCity

Została dodana możliwość generowania przesyłek z wykorzystaniem API kuriera DeltaCity. Funkcjonalność dostępna z poziomu panelu administracyjnego, zakładka narzędzia, sekcja "DeltaCity przesyłki".

#EC-398 - Sychronizacja danych z bazą danych MySQL

Dla zwiększenia wydajności działania systemu RAKSSQL została dodana opcja korzystania przez e-commerce z dodatkowej bazy danych MySQL. W bazie MySQL są synchronizowane dane o towarach, kontrahentach i zamówieniach prezentowane klientom podczas przeglądania e-commerce. Funkcja ta znacząco odciąża bazę Firebird przez co korzystanie z programu RAKSSQL i e-commerce się nie wyklucza. Opcja dostępna z poziomu panelu administracyjnego, zakładka ustawienia, sekcja Optymalizacja e-commerce, opcja: "Korzystaj z bazy MySQL przy wyświetlaniu produktów w katalogu:".

#EC-211 - Kompresja plików JS i CSS oraz wysyłanie odpowiednich nagłówków HTTP dla obrazków wyświetlanych w e-commerce

Do e-commerce w głównym katalogu został dodany nowy plik minify.php pozwalający na kompresję plików js i css, a także na efektywne wykorzystanie buforowania przeglądarki dla obrazków poprzez ustawianie daty wygaśnięcia lub maksymalnego wieku w nagłówkach HTTP dla statycznych zasobów. Instruuje to przeglądarkę, aby załadować wcześniej pobrane pliki z lokalnego dysku, a nie przez sieć. W tym celu w pliku .htaccess należy dodać następujący wpis: RewriteRule ^(.+\.(js|css|ico|jpg|jpeg|gif|png))$ minify.php [L]

Strona 1 z 1
^ Do góry