Lista zmian w RAKSSQL e-commerce 4.0.106 (2018.1.9.1057 )

#EC-406 - Dodanie wyświetlania dokumentów WZ przyintegracji z kurierem INPOST

W panelu administracyjnym, zakładka narzędzia, sekcja "Integracja z kurierem firmy INPOST" dodano możliwość wygenerowania listów przewozowych dla dokumentów WZ.

#EC-405 - Ograniczenie dodawania ofert specjalnych tylko dla kontrahentów przypisanych do wybranej grupy dowolnej

Dodając ofertę specjalną dla produktu istnieje możliwość ustalenia dowolnej grupy kontrahentów dla których ta oferta specjalna będzie dostępna. Pozostali kontrahenci nie będą mogli skorzystać z tej oferty. Nie ma obowiązku wybierania grupy dowolnej kontrahentów. Przy braku wyboru grupy oferta specjalna będzie dostępna dla wszystkich kontrahentów e-commerce.

#EC-404 - Integracja z kurierem DPD

Została dodana możliwość generowania przesyłek z wykorzystaniem API kuriera DPD. Funkcjonalność dostępna z poziomu panelu administracyjnego, zakładka narzędzia, sekcja "Integracja z DPD".

#EC-403 - Naprawa błędu no permission for read/select access to TABLE GM_KS w pliku class/RaksFsClass.php w linii 1116

Naprawiono błąd występujący przy pobieraniu informacji o fakturach, były również pobierane dane o korektach sprzedaży. Ze względu na brak uprawnień do tabeli GM_KS dla roli z której korzysta e-commerce przy połączeniu z baza danych, był zgłaszany błąd "no permission for read/select access to TABLE GM_KS".

#EC-402 - Naprawa błędu Column unknown D.ID unknown w pliku class/RaksTowarClass.php w linii 5301

Naprawiono błąd występujący przy obliczaniu liczby produktów w grupach dowolnych w pliku class/RaksTowarClass.php w linii 5301 występował błąd w zapytaniu SQL.

#EC-401 - Dostosowanie e-commerce do RAKSSQL 2018.1.9.1057

Dostosowanie e-commerce do programu RAKSSQL w wersji 2018.1.9.1057.

Strona 1 z 1
^ Do góry